Interna utmärkelser

Klubbens vandringspris i Dart
1998-1999 Per-Erik Alexandersson
1999-2000 Per-Erik Alexandersson
2000-2001 Arne Cyruzohn
2001-2002 Per Eriksson
2002-2003 Göran Karlsson
2003-2004 Arne Cyruzohn
2004-2005 Per-Erik Alexandersson
2005-2006 Anders Andreasson
2006-2007 Hans Olsson
2007-2008 Per-Erik Alexandersson
2008-2009 Lennart Olsson
2009-2010 Per-Erik Alexandersson
2010-2011 Göran Karlsson
2011-2012 Lennart Olsson
2012-2013 Bo Nilsson
2013-2014 Hans Olsson
2014-2015 Lennart Olsson
2015-2016 Anders Karlsson
2016-2017 Anders Karlsson
2017-2018 Hasse Svensson
2018-2019 Bo Nilsson
2019-2020 Peter Nilsson

Gemensamhetsmästare –
deltagit mest frekvent av medlemmarna från början,
nu gäller delvis andra regler med inriktning på Gemenskap

1998-1999 Nils-Johan Holst
1999-2000 Michael Lundquist
2000-2001 Per-Erik Alexandersson
2001-2002 Hans Olsson
2002-2003 Ulf Sjögren
2003-2004 Bo Nilsson
2004-2005 Michael Lundquist
2005-2006 Lennart Olsson
2006-2007 Michael Lundquist
2007-2008 Anders Karlsson
2008-2009 Hasse Svensson
2009-2010 Arne Cyruzohn
2010-2011 Anders Andreasson
2011-2012 Göran Karlsson
2012-2013 Per Ericsson
2013-2014 Bo Nilsson
2014-2015 Per-Erik Alexandersson
2015-2016 Michael Lundquist
2016-2017 Hans Olsson
2017-2018 Ulf Sjögren
2018-2019 Bo Nilsson
2019-2020 –

Minigolfmästare
1998-1999 Hans Olsson
1999-2000 Göran Karlsson
2000-2001 Göran Karlsson
2001-2002 Göran Karlsson
2002-2003 Göran Karlsson
2003-2004 Anders Karlsson
2004-2005 Nils-Johan Holst
2005-2006 Göran Karlsson
2006-2007 Lennart Olsson
2007-2008 Lennart Olsson
2008-2009 Hasse Svensson
2009-2010 Per-Erik Alexandersson
2010-2011 Per-Erik Alexandersson
2011-2012 Lennart Olsson
2012-2013 Hans Svensson
2013-2014 Göran Karlsson
2014-2015 Göran Karlsson
2015-2016 Raimo Myllymäki
2016-2017 Lennart Olsson
2017-2018 Raimo Myllymäki
2018-2019 Jan-Olof Johansson
2019-2020 –

Krönleins Cup – efter Bozzen Cup 2015
2014-2015 Jan-Olof Johansson
2015-2016 Andre Bunga
2016-2017 Per Ericsson
2017-2018 Hasse Svensson
2018-2019 André Bunga
2019-2020 Peter Nilsson

Bozzen Cup – instiftat 2005
2004-2005 Anders Karlsson
2005-2006 Anders Karlsson
2006-2007 Hans Svensson
2007-2008 Per-Erik Alexandersson
2008-2009 Ulf Sjögren
2009-2010 Per-Erik Alexandersson
2010-2011 Bo Nilsson
2011-2012 Michael Lundquist
2012-2013 Lennart Olsson
2013-2014 Michael Lundquist
2015 – fick Anders Karlsson behålla pokalen efter särspel-