Om oss.

Bildandet av Halmstad Beer Club

Halmstad Beer Club bildades vid sitt första möte den 26 oktober 1994 efter initiativ från Bo Nilsson, Hans Bengtsson, Floyd Holmberg och Arne Cyruzon.
11 personer bjöds in och det bestämdes att antalet medlemmar skulle begränsas till 15. 

De närvarande godkände även i övrigt de stadgar som föreslogs.

Första mötet hölls i Puben på Apeltoftska bryggeriet i Halmstad
och höll knappt på att bli av då bryggeriets värd glömt det hela
och fick kallas per telefon så att vi blev insläppta.

Vid årsmötet 1996 beslöt vi att utvidga antalet medlemmar till 16, bl a för att vi skulle kunna fylla två minibussar i samband med studiebesök och andra utfärder.

Året därpå valdes Göran Karlsson in som medlem nummer 16.Göran utsågs senare till Eurovicer och var aktiv vid arrangerandet av klubbens resa till Prag 1999.

Något år senare meddelade Floyd att han inte längre hade tid att vara så aktiv som krävs i en så liten förening, och att han därför lämnade in skjorta och stop, varvid vi åter behövde fylla på i skaran.
Bland kandidaterna utsågs Ulf Sjögren som ny innehavare av stop nr 2.

Åren gick och resan till Prag genomfördes, studiebesök till mässor i Göteborg, Malmö
och Köpenhamn gjordes och många öl hade runnit genom våra strupar vid olika provningar.
När det började bli dags att fira 10-årsjubileum. Arne, Jan-Erik och Per-Erik utsågs till kommitté för jubileumsresan 1994.
Av deras 4 olika förslag fick Tossens flest röster bland medlemmarna och i september 2004, reste vi dit och bland annat ingick ett studiebesök på bryggeriet i Jever i resan.

Efter att ha varit tvungen att avstå från de flesta träffarna och provningarna under 2005,
valde Jan-Erik att lämna in skjorta och stop i samband med årsmötet i november.
Kandidater vaskades fram och under våren 2006 valdes Hans Svensson att inneha stop 8.

I augusti 2007 genomförde vi en gemensam resa till Skottland och Union Canal som går mellan Edinburgh och Glasgow.
Micke lade ner ett stort arbete med att hyra båtar, fixa flygbiljetter, ge information till deltagarna och att fixa bostad första natten i Edinburgh.
Resan flöt sedan galant och alla som deltog fick ett minne för livet med sig hem.